Portret Camille Monet. Obraz znajduje się w Zurichu w zbiorach fundacji Emila G.Buhrle’a.