Obraz namalowany przez Richarda Bucknera (1812-1883).